Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 163-ПВР
София 25 ИР, 13.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

В РИК 25 са постъпили писма, вх. № 355/13.11.2016 г, от кмета на р-н „Връбница“ с предложения за освобождаване на 10 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 5 от квотата на КП БСП-ЛБ, 2 от квотата на КП ПФ, 1 от квотата на КП РБ, 1 от квотата на КП ББЦ, 1 от квотата на ПП АТАКА, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620050

зам.председател

Кристина Ивелинова Крушовенска

 

254620016

член

Ина Валентинова Манова

 

254620023

член

Радостина Венциславова Симеонова

 

254620019

член

Пламен Димитров Петров

 

254620028

председател

Галина Йорданова Лекова

 

254620031

член

Мирослав Пламенов Григоров

 

254620040

член

Мирослав Мариов Михайлов

 

254620041

секретар

Райчо Михов Райчев

 

254620029

зам.председател

Сабина Богданова Евтимова

 

254620028

член

Николай Стоилов Филов

 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620050

зам.председател

Диана Василева Митева

 

254620016

член

Маргарита Виденова Дръндева

 

254620023

член

Пламен Стоилов Иванов

 

254620019

член

Димитрина Благоева Йорданова

 

254620028

председател

Мирослава Христова Бахарова

 

254620031

член

Сашка Георгиева Лазова

 

254620040

член

Яна Чавдарова Димова

 

254620041

секретар

Калоян Митков Илиев

 

254620029

зам.председател

Иван Атанасов Атанасов

 

254620028

член

Камелия Върбанова Генова

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Мариника Иванова Якова

* Публикувано на 13.11.2016 в 12:12 часа

Календар

Решения

  • № 165-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

  • № 164-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

  • № 163-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения