Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 165-ПВР
София 25 ИР, 13.11.2016

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

В РИК 25 е постъпили писма, вх. № 359/13.11.2016 г. и № 362/13.11.2016 г., от кмета на р-н „Люлин“ с предложения за освобождаване на 3 членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК, както следва: 2 от квотата на ПП ДПС, 1 от квотата на КП АБВ, и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София (РИК 25)

РЕШИ

  1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ЕГН

254619071

ЧЛЕН

ЛИЛИ ТОНЧЕВА НИКОЛОВА

 

254619272

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЖАКЛИН ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

254619111

СЕКРЕТАР

СЛАВЕЙКА ДИМИТРОВА МИТЕВА-ЕВТИМОВА

 

2. На мястото на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК, като следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

254619071

ЧЛЕН

СЛАВЧО АСЕНОВ БОРИСОВ

 

254619272

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОНИ РОМАНОВ СЛАВЧЕВ

 

254619111

СЕКРЕТАР

АТАНАС ТОДОРОВ КОЛЕВ

 

На новоназначените членове на СИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Мадлен Тихомирова Цветкова

* Публикувано на 13.11.2016 в 15:30 часа

Календар

Решения

  • № 165-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

  • № 164-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

  • № 163-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения