Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 51-ПВР/НР
София 25 ИР, 31.10.2016

ОТНОСНО: Определяне на упълномощени представители на РИК 25 за осъществяване на контрол при транспортиране, доставка и съхранение на бюлетините по районни администрации

Във връзка с организиране на предаването и приемането на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. и в изпълнение задължението на РИК съвместно с общинската администрация да снабди секционните избирателни комисии с бюлетини и изборни книжа и да упражни контрол при тяхното транспортиране и съхранение по районни администрации,

на основание чл. 72, ал. 1, т. 13 и 18 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Упълномощава следните членове на РИК 25, съвместно с упълномощени представители на областна администрация област София–град и Столична община, да присъстват при предаване и приемане на отпечатаните хартиени бюлетини и изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г. и тяхното разпределение по районни администрации; да подпишат съставените за целта протоколи от името на РИК 25; да осъществят контрол при транспортирането, доставката и съхранението на бюлетините и изборните книжа по районни администрации на територията на Двадесет и пети район, както следва:

 1. Павел Любомиров Миланов, ЕГН …. – РА Красна поляна
 2. Красимир Георгиев Сираков, ЕГН …. – РА Овча купел
 3. Ивайло Веселинов Василев, ЕГН …. – РА Надежда
 4. Георги Людмилов Владимиров, ЕГН …. – РА Илинден
 5. Димитър Крумов Епитропов, ЕГН …. – РА Люлин
 6. Денчо Славов Славов, ЕГН …. – РА Нови Искър
 7. Мариника Иванова Якова, ЕГН …. – РА Банкя
 8. Илко Василев Илиев, ЕГН …. – РА Връбница

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Мариника Иванова Якова

* Публикувано на 31.10.2016 в 16:40 часа

Календар

Решения

 • № 165-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

 • № 164-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

 • № 163-ПВР / 13.11.2016

  относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения