Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НР
София 25 ИР, 31.10.2016

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебните СИК в район „Овча купел“

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 134/25.10.2016 г., от кмета на район „Овча купел“ с приложена заповед на кмета за утвърждаване на 3 бр. служебни секции - №№ 62, 63 и 64, за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г..

Към писмото са приложени заповеди, издадени на осн. чл. 9, ал. 6 ИК от ръководителите на лечебни заведения на територията на административния район, както следва: Заповед № 200/21.10.2016 г. на изпълнителния директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД; Заповед №68/4.10.2016 г. на директора на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм; Заповед № 1/19.10.2016 г. на управителя на „Хоспис София 2011“ ЕООД – Медицински комплекс „Сердика“

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 ИК, Решение № 3438-ПВР/НР/01.09.2016 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Формира и утвърждава номерата на 3 бр. служебни избирателни секции, в административен район „Овча купел“, както следва:

СИК № 254618062 - Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД, бул. Никола Петков № 56

СИК № 254618063 - Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм – стационар в кв. Суходол

СИК № 254618064 – Медицински комплекс „Сердика“, „Хоспис София 2011“ ЕООД, ул. Монтевидео № 21.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Мариника Иванова Якова

* Публикувано на 31.10.2016 в 16:43 часа

Календар

Решения

  • № 165-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

  • № 164-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

  • № 163-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения