Районна избирателна комисия София 25 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 55-ПВР/НР
София 25 ИР, 31.10.2016

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към РИК 25

Във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните резултати за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени за 6 ноември 2016 г., и Писмо, изх. на ЦИК № ПВР-15-165/25.10.2016 г., на основание чл. 63 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети район – София (РИК 25)

РЕШИ

Назначава за технически сътрудници, които да подпомагат дейността на РИК 25 по приемане на протоколите с резултатите от гласуването до окончателното оформяне на протоколите на РИК, следните лица:

Три имена

ЕГН

Румен Георгиев Полимеров

 

Ивайло Георгиев Халилов

 

Алекси Томов Иванов

 

Лъчезар Трифонов Пелов

 

Марияна Ангелова Добрева

 

Калин Николаев Григоров

 

Георги Димитров Шишков

 

Виктория Георгиева Спасова

 

Любка Иванова Захариева

 

Цветелина Константинова Тянова

 

Петя Тодорова Кирова

 

Светла Бранимирова Декина

 

Капка Георгиева Магаранова

 

Велина Милкова Балканска

 

Деница Валентинова Янева

 

Илияна Петрова Николова

 

Райна Георгиева Тодорова

 

Борислав Константинов Божков

 

Димитър Полиев Йорданов

 

Димитър Димитров Чудомиров

 

Александър Валентинов Владмиров

 

Петко Ванчев Ванчев

 

Десислава Иванова Александрова

 

Десислава Петрова Донева

 

Георги Николаев Георгиев

 

Иво Климентов Захариев

 

Ирена Кирилова Игнатова

 

Росица Христова Христова

 

Станислав Михайлов Михайлов

 

Васил Борисов Иванов

 

Румен Атанасов Чакъров

 

 

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за сключване на договори.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Мариника Иванова Якова

* Публикувано на 31.10.2016 в 16:47 часа

Календар

Решения

  • № 165-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

  • № 164-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

  • № 163-ПВР / 13.11.2016

    относно: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

всички решения