Заседания

Заседание от дата 30.11.2021 от 17:00 часа.

Решения

№ 191-ПВР / 30.11.2021

ОТНОСНО : Преписка рег. № 230000-16605/21 г. по описа на 06 РУ-СДВР

№ 190-ПВР / 30.11.2021

ОТНОСНО : Преписка рег. № 3384р-42767/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР

№ 189-ПВР / 30.11.2021

ОТНОСНО : Преписка рег. № 3384р-42764/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР

№ 188-ПВР / 30.11.2021

ОТНОСНО : Констативен протокол от Столичен инспекторат за неправомерно поставени агитационни материали

Календар

Решения

всички решения