Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

В РИК 25 е постъпило заявление от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, вх. № 255/08.07.2021 г., за публикуване на трети по ред списък на упълномощените представители на коалицията в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 30 упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.

При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК са установени несъответствия за 2 лица:

Имена

Несъответствие

Димитринка Вергилиева Василева

Лицето е регистрирано като представител

Владимир Бориславов Янков

Невалиден ЕГН

За 28 лица не са установени несъответствия.

Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА допълнителен списък на 28 (двадесет и осем) упълномощени  представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в Двадесет и пети изборен район - София за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения