Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 152-НС
София, 22.07.2021

ОТНОСНО: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

В РИК 25, с вх. № 362/21.07.2021 г., е постъпило писмо от Централната избирателна комисия, изх. № НС-15-727/20.07.2021 г., с което ЦИК уведомява РИК за изпращане по компетентност на постановление на прокурор при СРП от 11 юли 2021 г., по пр. пр. № 27566/2021 г., за отказ за образуване на досъдебно производство, ведно с преписка рег. № 3384р-26731/21 г. по описа на 09 РУ-СДВР, с оглед предприемане на действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност по чл. 487 ИК за извършено нарушение на разпоредбата на чл. 227, ал. 1 ИК.

Преписката е постъпила в РИК в оригинал на 22.07.2021 г., вх. № 364/22.07.2021 г., с указание за връщането ѝ на ЦИК след предприемане на действия по компетентност.

От материалите по преписката се установява следната фактическа обстановка: На 11.07.2021 г., в 15:05 ч., в СИК 254619107, находяща се в гр. София, ж.к. Люлин, 40 СОУ, избирателят Данаил Даков Кисов с ЕГН … е упражнил правото си на глас на монтираното в помещението на СИК специализирано устройство за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), заснел с мобилния си телефон маркирания от него избор на екрана, след което пуснал разписката от машината в предназначената за целта кутия.

Преки свидетели на действията на Кисов станали председателят на СИК – Надка Тодорова Тодорова и членовете на СИК Даниел Светозаров Драгичев и Бойка Иванова Коцева. Служителят на МВР, който бил повикан от председателя на СИК за оказване на съдействие, снел обяснения от избирателя Кисов, който потвърдил действията си и заявил, че е направил снимка на екрана, защото искал да архивира правото си на глас. Не знаел, че няма право да снима с телефона си начина на гласуване.

При така изяснената фактическа обстановка, РИК 25 приема за установено, че с действията си Данаил Даков Кисов съзнателно е нарушил изричната забрана на чл. 227, ал. 1 ИК за използване на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.

Обяснението на избирателя, че не е знаел за законовата забрана, не извинява действията му. На осн. чл. 58 от Конституцията на Република България, гражданите са длъжни да спазват и изпълняват законите. Нормативните актове, в т.ч. и законите в Република България, съгласно чл. 5, ал. 5 от Конституцията, се обнародват в Държавен вестник. Обнародването има характер на оповестяване на нормите и след като бъдат обнародвани те се считат известни на всички, което се отнася и до разпоредите на Изборния кодекс, обнародван в Държавен вестник, бр. 19 от 5 март 2014 г. с последващи изменения и допълнения, също надлежно обнародвани.

Осъществен е съставът на административно нарушение по чл. 487 ИК, съгласно който нарушаването на разпоредбата на чл. 227 ИК се наказва с глоба от 1000 лева.

На осн. чл. 496, ал. 1 ИК, актовете за установяване на нарушенията по чл. 487 от Изборния кодекс се съставят по решение на съответната избирателна комисия в съответствие с правомощията ѝ. На осн. чл. 496, ал. 2, т. 2 ИК, актът за установяване на административно нарушение по чл. 487 ИК се съставя от председателя на РИК.

На осн. чл. 496, ал. 3 ИК, наказателните постановления се издават от областните управители по местоизвършване на нарушението.

Водена от горното и на осн. чл. 72, ал. 1, т. 29 във вр. с чл. 496 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Установява административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс, извършено от  Данаил Даков Кисов с ЕГН …, изразяващо се в това че на 11.07.2021 г., в 15:05 ч., в СИК 254619107, находяща се в гр. София, ж.к. Люлин, 40 СОУ, същият е нарушил забраната по чл. 227, ал. 1 от Изборния кодекс като съзнателно е използвал мобилен телефон с цел заснемане на начина си на гласуване (заснел с мобилния си телефон екрана на СУЕМГ с маркирания от него избор).

Председателят на Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София да състави Акт за установяване на административно нарушение по чл. 487 ИК за извършено от Данаил Даков Кисов с ЕГН … нарушение на чл. 227, ал. 1 от Изборния кодекс.

Актът да се връчи на нарушителя по реда на чл. 496а ИК, включително чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта на таблото за обявления и на интернет страницата на РИК 25.

Съставеният акт, ведно с копие от административно-наказателната преписка, да се изпрати на Областен управител на област София-град за предприемане на действия по чл. 496, ал. 3 ИК.

Препис от настоящото решение, ведно с копие от съставения акт и оригинала на предоставената за послужване административна преписка да се изпрати на Централната избирателна комисия.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 23.07.2021 в 09:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения