Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 150-НС
София, 19.07.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

 

Рег. № в Електр. регистър

Вх. деловоден №…/

 

Описание и предприети действия от РИК

28/ 21:27

11.07.2021

352

В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г., в 21:27 ч., е постъпил сигнал от Моис Нисим Кофенов – пълномощник на Коалиция БСП за България, вх. № 352/14.07.2021 г., регистриран под № 28 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, която касае отказ на Секретаря на СИК 14 в район Надежда да предостави копие от протокола на представител на Коалиция БСП за България. С оглед часа на постъпване на жалбата и фактът, че по това време комисията е обработвала протоколите с изборните резултати от СИК в Арена „Армеец“, към днешна дата РИК приема сигнала за сведение.

29/ 08:40

12.07.2021

353

В РИК 25, по електронна поща на 12.07.2021 г., в 8:40 ч., е постъпил сигнал от Т. Нешов, вх. № 353/14.07.2021 г., регистриран под № 29 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, който касае оплакване относно придвижването от СИК до зала Арена Армеец. РИК приема сигнала за сведение и го препраща по компетентност до кмета на район Люлин на Столична община с оглед предприемане на необходимите действия за оптимизиране на процеса по придвижването при провеждането на бъдещи избори.

30/ 19:13

12.07.2021

354

В РИК 25, по електронна поща на 12.07.2021 г., в 19:13 ч., е постъпил сигнал от Петър Николов, вх. № 354/14.07.2021 г., регистриран под № 30 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, която касае затруднения при гласуването в секция № 38 в ПГАВТ А.С. Попов. С оглед датата и часа на постъпване на сигнала и предвид това, че не е било налично решение на ЦИК за удължаване на изборния ден, РИК приема сигнала за сведение.

25/ 19:01

11.07.2021

359

В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г., 19:01 ч., е постъпил сигнал от Людмил Игнатов, вх. № 359/19.07.2021 г., регистриран под № 25 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, която касае подписване на протокола преди приключване на изборния ден в секция № 2 в район Нови Искър. РИК незабавно е дал указания по телефона на председателя на процесния СИК за спазване на правилата на Изборния кодекс, поради което към днешна дата приема сигнала за сведение.

26/ 20:03

11.07.2021

360

В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г. в 20:03 ч., е постъпил сигнал от Мерилен Бончева, вх. № 360/19.07.2021 г., регистриран под № 26 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, с който се посочва, че в секция 30 в 33-то СУ в ж.к. Люлин, членовете на СИК не ползват предпазни маски. С оглед часа на постъпване на сигнала, РИК приема сигнала за сведение.

27/ 20:44

11.07.2021

361

В РИК 25, по електронна поща на 11.07.2021 г. в 20:44 ч., е постъпил сигнал, вх. № 361/19.07.2021 г., регистриран под № 27 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25, която касае наличие на агитационни материали в СИК в с. Кътина. РИК приема сигнала за сведение.

 

 

 

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

            Приема доклада по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 19.07.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения