Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 101-НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 257/08.07.2021 г. от кмета на район Красна поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на Коалиция ИМВ, КП ГЕРБ-СДС, ПП ДПС, КП БСП за България, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254611005

Член

АДЕЛИНА АСЕНОВА ТЕОФИЛОВА

 

254611006

Член

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ТЕОФИЛОВ

 

254611011

Член

ИЛИЯНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

 

254611013

Член

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

 

254611014

Председател

ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕШЕВА

 

254611015

Член

АДРИАН РУМЕНОВ МИЛАНОВ

 

254611016

Член

ЗЛАТИНА ПЛАМЕНОВА СИМЕОНОВА

 

254611019

Член

КРАСИМИРА СТАНИМИРОВА РУМЕНОВА

 

254611020

Член

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

 

254611021

Член

КРИСТИЯН РОСЕНОВ ПАСКАЛЕВ

 

254611025

Член

ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

 

254611007

Председател

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ГЕРГОВА

 

254611033

Член

МАРИО ЛЮБЕНОВ АЛЕКСОВ

 

254611023

Член

НИКОЛАЙ СТОИЛОВ НЕНКОВ

 

254611024

Член

ЕМИЛ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

 

254611027

Член

ЕЛИЦА БОГДАНОВА КАНАЦИЕВА

 

254611053

Зам. председател

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЮЛЕВ

 

254611060

Член

РУМЯНА ЙОРДАНОВА МИЛЕВА

 

254611024

Секретар

ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА КИРКОВА

 

254611030

Член

СТЕФАН МЛАДЕНОВ ВЛАДИМИРОВ

 

254611016

Член

ИЛИЯН КИРИЛОВ ПЕТКОВ

 

254611050

Член

КАЛИН АТАНАСОВ ШУКАДАРОВ

 

254611035

Член

ДОНКА ЗАПРЯНОВА МАТЕВА

 

254611037

Член

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

 

254611070

Член

МАРИАНА НЯГОЛОВА ВЕЛИКОВА

 

254611059

Член

ХЪКМЕТ АСАНОВА МУСТАФОВА

 

254611055

Член

КОСТАДИН ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

 

254611054

Член

МАРИЯ ТОДОРОВА МИНЧЕВА

 

254611052

Член

ВАСИЛ ПЕТРОВ СТОЙКОВ

 

254611051

Член

ПЛАМЕН ПЕТРОВ СТОЙКОВ

 

254611050

Член

ГИНКА ПЕТКОВА БОЯНОВА

 

254611049

Член

КИРИЛ БОЯНОВ ТОДОРОВ

 

254611048

Зам. председател

ГИНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

 

254611045

Секретар

ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ЙОРДАНОВА-ЦАКОВА

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254611005

Член

БОЖИДАРКА СТЕФАНОВА ВЕКИЛАРЧЕВА

 

254611006

Член

МАРГАРИТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

254611011

Член

МЕГЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА

 

254611013

Член

РЕНИ АЛЕКСАНДРОВА ИЛИЕВА

 

254611014

Председател

ПЕНКА ГРИГОРОВА ТАНЧЕВА

 

254611015

Член

МАРЯНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

 

254611016

Член

СОНЯ ПЕТКОВА РУСИНОВА

 

254611019

Член

ВЕРКА СЛАВЧЕВА КОСТОВА

 

254611020

Член

СТЕФАН СИМЕОНОВ МАРИНОВ

 

254611021

Член

МАРИЯ РОСЕНОВА ДУНКОВА

 

254611025

Член

ДАНАИЛ ДОБРЕВ ЕВТИМОВ

 

254611007

Председател

СВЕТОСЛАВ СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

 

254611033

Член

СИМОНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА-МАРИНОВА

 

254611023

Член

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ КУЗЕВ

 

254611024

Член

ВАСИЛКА ТОДОРОВА КАЙРЯКОВА

 

254611027

Член

МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОЦЕЛОВА

 

254611053

Зам. председател

КОНСТАНТИН ИВАЙЛОВ АГОВ

 

254611060

Член

ИРИНА НИКОЛАЕВА ПОБОЖКОВА

 

254611024

Секретар

ТЕМЕНУЖКА БЛАГОЕВА АНГЕЛОВА

 

254611030

Член

ТАТЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА-ПАЛЕРМИ

 

254611016

Член

АЛЕКСАНДЪР ДАНАИЛ ПЕТКОВ

 

254611050

Член

ПЕТЯ СТОЯНОВА СИВКОВА

 

254611035

Член

МАГДАЛЕНА ЙОВАНОВА ПЕТРОВИЧ

 

254611037

Член

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

 

254611070

Член

КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА

 

254611059

Член

НАТАЛИЯ МИТКОВА ЦЕКОВА

 

254611055

Член

ТИХА ТИХОМИРОВА МЕТОДИЕВА

 

254611054

Член

АНТОНИЯ БОЯНОВА ЦВЕТКОВА

 

254611052

Член

МАЯ ВАЛЕРИЕВА МЕТОДИЕВА

 

254611051

Член

ДИАНА СПАСЕНОВА ДИАБ

 

254611050

Член

ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

 

254611049

Член

НАДЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 

254611048

Зам. председател

НЕЛИ НЕЙЧЕВА ИВАНОВА

 

254611045

Секретар

БЕРДЖУХИ МИХРАН ЙОРДАНОВА

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения