Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
София, 08.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“

В РИК 25, с вх. № 268/08.07.2021 г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „БСП за България“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

Заявлението е по образец – приложение 39-НС от изборните книжа, подписано от пълномощник на представляващия коалицията и е вписано под № 3 във Входящия регистър на РИК 25 за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 08.07.2021 г. в 15:15 ч..

Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 78 (седемдесет и осем) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; декларация – приложение 41-НС от изборните книжа от всяко от заявените лица; пълномощно.

При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК са констатирани несъответствия за следните лица

Герасим Николов Герасимов – невалиден ЕГН

Нонка Христова Шулева – невалиден ЕГН

Румяна Петрова Кръчкина. – невалиден ЕГН

Богдана Николова Босева – невалиден ЕГН

Бойка Жечкова Пейчева – невалиден ЕГН

Теодора Красимирова Спасова – невалиден ЕГН

Ганка Тихова Драшкова – невалиден ЕГН

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

РЕГИСТРИРА 71 (седемдесет и един) застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за България“, съгласно приложен списък, за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се впишат в Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ОТКАЗВА да регистрира като застъпници на кандидатска листа на КП „БСП за България“ следните лица:

Герасим Николов Герасимов, ЕГН …

Нонка Христова Шулева, ЕГН …

Румяна Петрова Кръчкина, ЕГН …

Богдана Николова Босева, ЕГН …

Бойка Жечкова Пейчева, ЕГН …

Теодора Красимирова Спасова, ЕГН …

Ганка Тихова Драшкова, ЕГН …

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 08.07.2021 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения