Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 106-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

В РИК 25 са постъпили писма, вх. № 271/08.07.2021 г. и вх. № 295/09.07.2021 г. от кмета на район Банкя с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на КП БСП за България, ПП ДПС, Коалиция ИМВ, КП ГЕРБ-СДС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № 254624…

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

007

ЧЛЕН

ИВАН КИРИЛОВ КИРИЛОВ

 

010

ЧЛЕН

ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА КЕХАЙОВА

 

013

ЧЛЕН

ДАНАИЛ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

 

007

СЕКРЕТАР

ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ РАЙНОВ

 

008

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

 

010

ЧЛЕН

МАРГАРИТА АСЕНОВА БОЖИЛОВА

 

016

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА НАЙДЕНОВА

 

017

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

 

001

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА АРСОВА

 

004

ЧЛЕН

ВЕРДЖИНИЯ ИВАНОВА ВЕЛКОВА

 

006

ЧЛЕН

ДЕСИСЛАВА МЕТОДИЕВА НОВАКОВА

 

007

ЧЛЕН

АНТОАНЕТА ИЛИЕВА АНДРЕЕВА

 

008

ЧЛЕН

ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

 

010

СЕКРЕТАР

АНТОНИЯ ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

 

011

ЧЛЕН

БОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 

013

ЧЛЕН

МИХАИЛ КОСТАДИНОВ ТОПАЛОВ

 

012

ЧЛЕН

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

 

009

ЧЛЕН

Никола Стефанов Мерджанов

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК:

СИК № 254624…

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

007

ЧЛЕН

Даниела Кирилова Събева

 

010

ЧЛЕН

Лиляна Григорова Стойнева

 

013

ЧЛЕН

Нанси Йорданова Делчева

 

007

СЕКРЕТАР

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ БАЙЧЕВ

 

008

СЕКРЕТАР

МАРГАРИТА АСЕНОВА БОЖИЛОВА

 

010

ЧЛЕН

ВЕРОНИКА ВЕНЦИСЛАВОВА ДИМИТРОВА

 

016

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

 

017

ЧЛЕН

СТОЯН БЕЛЧЕВ ИВАНОВ

 

001

ЧЛЕН

Петър Рангелов Рагин

 

004

ЧЛЕН

Божидар Йорданов Велинов

 

006

ЧЛЕН

Лалка Серафимова Стоянова

 

007

ЧЛЕН

Димитрина Иванова Минчева-Василева

 

008

ЧЛЕН

Николай Маринов Лозанов

 

010

СЕКРЕТАР

Милена Георгиева Джолева

 

011

ЧЛЕН

Антоанета Илиева Андреева

 

013

ЧЛЕН

Мариана Стоянова Йорданова

 

012

ЧЛЕН

Елена Стойчева Пенева

 

009

ЧЛЕН

Цветелина Любомирова Цветанова-Божилова

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 09.07.2021 в 17:56 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения