Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 113-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Велин Пеев

В РИК 25, по електронна поща, е постъпил сигнал, вх. № 281/09.07.2021 г., регистриран под № 2 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25.

Електронното писмо е изпратено от Велин Пеев, който сигнализира за агитационни материали (плакати), залепени на стълбове на ул. Бели Дунав, в близост до Супермаркет Била. Прилага снимков материал.

При направена проверка, РИК 25 констатира, че изнесеното в сигнала отговаря на истината. Агитационните материали са поставени на електрически стълб, който не фигурира сред определените от кмета на Столична община места за поставяне на агитационни материали и не попада в категорията разрешени обекти – частна собственост (сгради, огради и витрини), на които могат да се поставят агитационни материали със съгласие на собственика.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и 20, и чл. 186, ал. 1 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК.

УКАЗВА на кмета на СО - район „Връбница“ да премахне агитационните материали, поставени в нарушение на ИК и описани в мотивната част на настоящото решение.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:02 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения