Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 115-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 285/09.07.2021 г. от кмета на район Нови Искър с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ИТН, КП ДБО и КП ИМВ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254621007

Член

ИВАЙЛО ЕВГЕНИЕВ КОВАЧЕВ

 

254621008

Секретар

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

 

254621034

Член

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА-ФЕРДИНАНДОВА

 

254621022

Член

ЯВОР ЗДРАВКОВ ИСАЕВ

 

254621013

Член

ИВАН РАДОСЛАВОВ ЛЮБЕНОВ

 

254621018

Член

ЙОРДАН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ

 

254621021

Председател

ЙОРДАНКА ЗАПРЯНОВА ЛОЗАНОВА

 

254621004

Член

РАДОСТИН РОСЕНОВ ВАСИЛЕВ

 

254621030

Зам. председател

АНТОНИЯ ТАНЕВА ТОНЕВА-ИСАЕВА

 

254621019

Председател

ЙОРДАН ФИЛИПОВ БОРИСОВ

 

254621004

Председател

СТРАШИМИР ХРИСТОВ ТОДОРОВ

 

254621031

Секретар

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ПАЛЕВ

 

254621022

Член

ЕМИЛ ВАЛЕРИЕВ КОКАЛОВ

 

254621011

Член

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ПАНЧЕВ

 

254621027

Зам. председател

МИЛЕНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

 

254621031

Член

КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ

 

254621004

Член

ВИКТОР ВИКТОРОВ ХРИСТОВ

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254621007

Член

ГЕРГАНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

 

254621008

Секретар

ЯНА РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

 

254621034

Член

ГРИГОР ВАЛЕРИЕВ МАРИНОВ

 

254621022

Член

ПЕТЯ ПАНТЕЛЕЕВА КУЦИНОВА

 

254621013

Член

КРИСТИНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 

254621018

Член

ДАМЯН ВЕНЦИСЛАВОВ НИКОЛОВ

 

254621021

Председател

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МОНЧЕВА

 

254621004

Член

РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

 

254621030

Зам. председател

МАДЛЕНА ВЕЛИЧКОВА БОЖИЛОВА

 

254621019

Председател

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

 

254621004

Председател

ВИКТОР ВИКТОРОВ ХРИСТОВ

 

254621031

Секретар

ДОНКА НИКОЛОВА РУЙНЕКОВА

 

254621022

Член

ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

 

254621011

Член

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНСОВА

 

254621027

Зам. председател

ВЕНЕЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

254621031

Член

РОСИЦА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

 

254621004

Член

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ НОВКОВ

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:03 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения