Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 118-НС
София, 09.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 289/09.07.2021 г. от кмета на район Илинден с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на КП ИМВ, КП БСП за България, КП ДБО, КП ГЕРБ-СДС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612005

Член

Теодор Младенов Младенов

 

254612010

Член

Любка Стефанова Стефанова-Мачулекова

 

254612011

Член

Калин Иванов Георгиев

 

254612012

Член

Надежда Кирилова Иванова

 

254612013

Член

Ярослав Димитров Димитров

 

254612014

Член

Мартин Миланов Истатков

 

254612016

Член

Емилия Атанасова Валоскова

 

254612017

Член

Драгомир Евгениев Радойцев

 

254612018

Член

Петра Христова Кръстева

 

254612019

Секретар

Александър Миленов Иванов

 

254612021

Член

Надежда Китанова Китанова Радева

 

254612025

Член

Елена Георгиева Търкаланова

 

254612028

Член

Виктория Иванова Иванова

 

254612030

Секретар

Стефан Александров Димитров

 

254612034

Член

Иван Стоянов Пулевски

 

254612036

Член

Цветелина Владимирова Тренчева

 

254612037

Зам.председател

Анна Мария Цончева Рахнева

 

254612037

Член

Николета Валентинова Борисова

 

254612038

Член

Васил Георгиев Василев

 

254612027

Секретар

Димитрина Тодорова Шатрова

 

254612032

Зам.председател

Камен Борисов Недялков

 

254612041

Член

Валери Владимиров Мичев

 

254612040

Секретар

Вергиния Бориславова Георгиева

 

254612032

Председател

Теодора Атанасова Бояджиева

 

254612008

Член

Славка Борисова Бостанджиева

 

254612016

Член

Стилиян Стоянов Стоянов

 

254612029

Член

Деян Емилов Йорданов

 

254612005

Член

Теодор Младенов Младенов

 

254612010

Член

Любка Стефанова Стефанова-Мачулекова

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612005

Член

Станка Сарафова Георгиева

 

254612010

Член

Велизара Боянова Захариева

 

254612011

Член

Васил Иванов Адов

 

254612012

Член

Ванеса Венцеславова Антонова

 

254612013

Член

Натали Цанкова Адова

 

254612014

Член

Димчо Стефков Атанасов

 

254612016

Член

Стилиян Стоянов Стоянов

 

254612017

Член

Деница Цветанова Цветанова

 

254612018

Член

Мартин Любомиров Стефанов

 

254612019

Секретар

Маргарита Еремиева Гиздова

 

254612021

Член

Петър Светославов Петков

 

254612025

Член

Теодор Младенов Младенов

 

254612028

Член

Стефан Александров Димитров

 

254612030

Секретар

Виктория Иванова Иванова

 

254612034

Член

Георги Николаев Петров

 

254612036

Член

Златка Симеонова Тодорова

 

254612037

Зам. председател

Даниела Емилова Илиева

 

254612037

Член

Илиана Александрова Прашева

 

254612038

Член

Николай Ивайлов Иванов

 

254612027

Секретар

Василка Иванова Василева

 

254612032

Зам. председател

Велин Димитров Вълчев

 

254612041

Член

Румен Аврамов Аврамов

 

254612040

Секретар

Теодор Георгиев Григоров

 

254612032

Председател

Алекс Антонио Фратев

 

254612008

Член

Стоян Радославов Кънчев

 

254612016

Член

Мирослав Тодоров Митков

 

254612029

Член

Петър Кирилов Петров

 

254612005

Член

Станка Сарафова Георгиева

 

254612010

Член

Велизара Боянова Захариева

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:05 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения