Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Сигнал от Марин Фелакиев

В РИК 25, по електронна поща, е постъпил сигнал, вх. № 297/10.07.2021 г., регистриран под № 4 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали на РИК 25.

     Електронното писмо е изпратено от Марин Фелакиев, който сигнализира за агитационни материали (плакати), залепени на стълбове на ул. Бели Дунав, посока северен парк. Прилага снимков материал.

     Съгласно нормата на чл. 182 ал. 4 във връзка с чл. 175 ИК, предизборната кампания обхваща периода от 30 дни преди изборния ден до 24 часа преди изборния ден. Съответно компетентността на РИК за произнасяне по сигнали и жалби свързани с нарушения на правилата за предизборна агитация, предвид нормата на чл. 72 ал. 1 т. 17 ИК се разпростират единствено в този времеви обхват.

     Съгласно нормата на чл. 185 ал. 2 ИК сигнали за поставени предизборни агитационни материали извън предизборната кампания се отправят до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

          Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17, и чл. 185 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

Препраща по компетентност на кметовете на район Връбница и район Надежда, сигнал на  Марин Фелакиев, постъпил в РИК 25 по електронна поща с  вх. № 297/10.07.2021 г., регистриран под № 4 в Електронния публичен регистър на жалби и сигнали.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения