Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 122-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 299/10.07.2021 г. от кмета на район Красна поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ИТН и КП ДБО, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

          Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

          Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

Секция

Длъжност

Имена

ЕГН

254611057

Председател

ИВАН ЛИЛЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

254611057

Член

ЛЮБОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

 

254611006

Член

АНТОНИЯ БОЯНОВА ИВАНОВА-ПАРДОНОВА

 

254611046

Зам. председател

ЕМИЛИЯ СТАЙКОВА ИЛИЕВА

 

254611047

Член

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

 

254611074

Член

ВАЛЯ КИРИЛОВА ДРАНГОВА

 

254611001

Зам. председател

Красимира Илиева Атанасова

 

254611039

Член

Илиан Емилов Гърнев

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

Секция

Длъжност

Имена

ЕГН

254611057

Председател

ЛЮБОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

 

254611057

Член

ИВАН ЛИЛЯНОВ ВАСИЛЕВ

 

254611006

Член

МАЯ ПАВЛИНОВА ДИКАНЧЕВА

 

254611046

Зам. председател

ВАЛЯ ВАЛЕРИЕВА ХРИСТОВА

 

254611047

Член

ВЕСЕЛА КРЪСТЕВА ГЕЧЕВА

 

254611074

Член

БОЯН ИВАНОВ ДОЧЕВ

 

254611001

Зам. председател

Ивана Емилова Симеонова

 

254611039

Член

Юлиян Антонов Трайков

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:07 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения