Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „Изправи се! Мутри вън!“

В РИК 25, с вх. № 300/10.07.2021 г. е постъпило заявление за регистрация на застъпници на кандидатската листа на КП „Изправи се! Мутри вън!“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

            Заявлението е по образец – приложение 39-НС от изборните книжа, подписано от пълномощник на представляващия коалицията и е вписано под № 5 във Входящия регистър на РИК 25 за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на 10.07.2021 г. в 10:25 ч..

Към заявлението са приложени: списък, съдържащ имената и ЕГН на 2 (двама) застъпници – на технически носител и надлежно подписан на хартия; декларация – приложение 41-НС от изборните книжа от всяко от заявените лица; пълномощно.

            При извършената проверка по чл. 117, ал. 3 и 4 ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК не са констатирани несъответствия.

            Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и 16 ИК, и чл. 122 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

          РЕГИСТРИРА 2 (двама) застъпници на кандидатска листа на КП „Изправи се! Мутри вън!“, както следва:

          Благой Асенов Кръстанов с ЕГН,

          Ангелина Георгиева Колева с ЕГН

за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Двадесет и пети изборен район - София.

          На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

          Регистрираните застъпници и номерата на издадените им удостоверения да се впишат в Регистъра на застъпниците, публикуван на Интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:08 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения