Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 304/10.07.2021 г. от кмета на район Илинден с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на КП ГЕРБ-СДС и КП ИМВ,  на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

            Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

            Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612014

Зам.председател

Ангел Иванов Радев

 

254612003

Член

Виолета Йорданова Тодорова

 

254612004

Член

Константин Бориславов Томасини

 

254612035

Зам.председател

Таня Петкова Дерменджиева

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612014

Зам.председател

Мария Анатолиева Методиева

 

254612003

Член

Константин Бориславов Томасини

 

254612004

Член

Георги Красимиров Нешев

 

254612035

Зам.председател

Драгомир Евгениев Радойцев

 

 

            На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения