Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 127-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

В РИК 25 е постъпило заявление от КП „ГЕРБ-СДС“, вх. № 279/09.07.2021 г., за публикуване на списък на упълномощените представители на коалицията в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 252 упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.

При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК не са установени несъответствия.

Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК № 254624…

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

002

ЧЛЕН

Чавдар Стефанов Пенев

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК:

СИК № 254624…

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

002

ЧЛЕН

Галина Лукова Йотова

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:12 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения