Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 307/10.07.2021 г. от кмета на район Надежда с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на КП БСП за България, КП ДБО, Коалиция ИМВ и ПП ДПС на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

            Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

            Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

 

СИК № 254613…

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

065

Член

Цонка Генадиева Кирилова

 

28

член

Антонио Филипов Антонов

 

70

секретар

Хасан Сабриев Хасанов

 

07

член

Татяна Тодорова Маркова

 

33

член

Николета Сергеева Колева

 

57

член

Силвия Галинова Кирилова

 

58

член

Златка Димитрова Иванова

 

10

член

Теодора Любомирова Петрова

 

3

член

Кристиан Валентинов Котев

 

31

член

Диана Божидарова Среброва-Раданова

 

66

член

Вера Веселинова Едрова

 

068

зам. Председател

Никола Стаматов Едров

 

069

член

Татяна Велева Едрова

 

026

член

Продан Иванов Раданов

 

001

член

Росица Кръстева Лайкова

 

59

член

Ива Петрова Костадинова

 

56

член

Цветелина Емилова Николова

 

73

член

Иоан Асенов Беличев

 

39

член

Мирослав Асенов Борисов

 

32

член

Бисерка Борисова Михайлова

 

054

председател

Йорданка Кирилова Колева

 

064

член

Красен Георгиев Георгиев

 

067

Член

Момчил Мирославов Митев

 

62

председател

Таско Светлев Александров

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК:

 

СИК № 254613…

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

065

Член

Ани Георгиева Борисова

 

28

член

Златка Василева Петрова

 

70

секретар

Теодора Красимирова Спасова

 

07

член

Силвия Стефанова Алексиева

 

33

член

Кристиян Геогиев Георгиев

 

57

член

Елица Евдокимова Флорова-Грозданова

 

58

член

Евелин Ангелова Грозданова

 

10

член

Стефанка Стоилова Кръстева

 

3

член

Росен Александров Алексиев

 

31

член

Ипек Севджан Фаик

 

66

член

Иван Милчов Първанов

 

068

зам. Председател

Димитър Николов Алимански

 

069

член

Цветана Николова Алиманска

 

026

член

Марта Александрова Алиманска

 

001

член

Антон Иванов Костов

 

59

член

Александър Стойков Койнов

 

56

член

Николай Стефанов Мерджанов

 

73

член

Юлий Ангелов Антов

 

39

член

Десислава Стойнева Илиева

 

32

член

Иван Ангелов Трайков

 

054

председател

Кристиян Радомиров Янкулов

 

064

член

Мони Валентинов Донев

 

067

Член

Даниел Николаев Тачев

 

62

председател

Йоана Йорданова Абаджиева

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:13 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения