Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 129-НС
София, 10.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 309/10.07.2021 г. от кмета на район Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ИТН и КП ГЕРБ-СДС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254620026

Председател

МАРГАРИТА ПЕТРОВА СЪЙКОВА

 

254620001

Член

СЕРГЕЙ ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ

 

254620002

Член

АПОСТОЛ ВАСИЛЕВ САВОВ

 

254620004

Член

ПЕПА ЙОРДАНОВА САВОВА

 

254620007

Член

ИЛКО АСЕНОВ ПАШОВ

 

254620021

Член

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

 

254620051

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620051

Председател

РАДОСТИН ЖИВКОВ ВАСИЛЕВ

 

254620054

Член

РОСИЦА СТЕФАНОВА ДИМЧЕВА

 

254620056

Член

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ИВАНОВ

 

254620036

Член

АПОСТОЛ ВЕСЕЛИНОВ АПОСТОЛОВ

 

254620055

Председател

ИВАН МАРЕВ СТОЯНОВ

 

254620054

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620049

Член

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254620050

Председател

РАДКА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА

 

254620012

Член

ВАЛЕРИ АТАНАСОВ ИВАНОВ

 

254620021

Член

НАЧКО ЦВЕТКОВ НАКОВ

 

254620038

Зам. председател

ЛЮДМИЛ ПЕТЕВ ЦВЕТАНОВ

 

254620005

Член

ДИМИТРИНА ВЕНЕЦИЕВА АНДОНОВА

 

254620009

Член

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

254620049

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620014

Член

МИМИ БОРИСОВА ТАРИЙСКА

 

254620037

Член

АНДОН СТЕФАНОВ КУМАНОВ

 

254620046

Член

БОЖИДАР ЖЕЛЯЗКОВ ВАСИЛЕВ

 

254620020

Член

СТЕФАН АНДОНОВ СТЕФАНОВ

 

254620048

Секретар

ЯНКО ПЕТКОВ МАДЖАРОВ

 

254620055

Председател

ПЕТЪР АСЕНОВ СИМЕОНОВ

 

254620015

Член

МИРОСЛАВ ПЛАМЕНОВ ТАРИЙСКИ

 

254620030

Секретар

СЪБИНА ЯНИСЛАВОВА ПОПОВА

 

254620055

Зам. председател

МАРИНА МЛАДЕНОВА ТОДОРИНОВА

 

254620044

Член

ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ БОРИСОВ

 

254620007

Член

МАРТИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254620026

Председател

МАРИЯНА СТОЯНОВА ХАРИЗАНОВА

 

254620001

Член

БОГИНЯ КИРИЛОВА ЧИВИЙСКА

 

254620002

Член

ТАНЯ ИЛИЕВА ТОДОРОВА

 

254620004

Член

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ГОЦЕВА

 

254620007

Член

МАРТИН ТОДОРОВ НИКОЛОВ

 

254620021

Член

ЛАТИНКА ДАМЯНОВА РАВНАЧКА

 

254620051

Член

ИВАЙЛО САШОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

254620051

Председател

ДИМИТЪР ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

254620054

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620056

Член

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

254620036

Член

МАРИЯ ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

 

254620055

Председател

ПЕТЪР АСЕНОВ СИМЕОНОВ

 

254620054

Член

ГАЛИНА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА

 

254620049

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620050

Председател

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254620012

Член

АТАНАС ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

 

254620021

Член

АТАНАС КРЪСТЕВ ИВАНОВ

 

254620038

Зам. председател

АНДРЕА МИХАЙЛОВА ИСАЕВА

 

254620005

Член

КАТЯ СЛАВЕЙКОВА ТУНЕВА

 

254620009

Член

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ КАМЕНОВ

 

254620049

Член

МАРИЯН КРАСИМИРОВ ТОНЧЕВ

 

254620014

Член

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА КАЦАРСКА

 

254620037

Член

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

 

254620046

Член

СИЛВИЯ МИТКОВА ТРИФОНОВА

 

254620020

Член

ДИМИТРИНА ВЕНЕЦИЕВА АНДОНОВА

 

254620048

Секретар

ДИМИТРИЙ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

 

254620055

Председател

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА

 

254620015

Член

ИЛИЯНА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА

 

254620030

Секретар

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАДЖАРОВ

 

254620055

Зам. председател

МИРЕЛА ИВАНОВА СПАСОВА

 

254620044

Член

САВО ГЕОРГИЕВ САВОВ

 

254620007

Член

ИВАНКА СТЕФАНОВА НИЦОВА

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:14 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения