Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район "Връбница"

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 318/11.07.2021 г. от кмета на район Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620039

член

ПЕТЪР АСЕНОВ КРУМОВ

 

254620052

Председател

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

 

254620050

Зам. председател

ГЕРГАНА КРЪСТАНОВА ГЕОРГИЕВА-КИРИЛОВА

 

254620050

Член

СВЕТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВ ТАБАКОВ

 

254620018

Член

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВУКОВА

 

254620011

Член

ВАЛЕРИ ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ

 

254620030

Председател

КАТЯ БЛАГОЕВА МИЛАНОВА

 

254620027

Председател

АНЧЕ РАНГЕЛОВА ЧИФЛИДЖАНОВА

 

254620038

Зам. председател

АНДРЕА МИХАЙЛОВА ИСАЕВА

 

254620034

Член

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

254620034

Зам. председател

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620039

член

МАРИЯ ДИМОЕВНА ДИМЧЕВА

 

254620052

Председател

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ ВЕЛКОВ

 

254620050

Зам. председател

МАТЕЙ СВИЛЕНОВ ПРОТИЧ

 

254620050

Член

ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

 

254620018

Член

ВИОЛЕТА МЛАДЕНОВА ДИКОВА

 

254620011

Член

ИВА ВЕСЕЛИНОВА ЯНЕВА

 

254620030

Председател

СТЕФАНКА СТОИЛОВА КРЪСТЕВА

 

254620027

Председател

РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

 

254620038

Зам. председател

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА МИХАЙЛОВА

 

254620034

Член

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

254620034

Зам. председател

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:09 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения