Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Люлин

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 333/11.07.2021 г. от кмета на район Люлин с предложение за освобождаване на членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254619095

Член

ИЛИЯН БАНЕВ ДЖАНЕВ

 

254619045

Член

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

 

254619080

Секретар

РОСЕН БОРИСОВ ИГНАТОВ

 

254619066

Секретар

НАТАЛИ ПЕТЬОВА ВОЙНОВА

 

254619073

Член

ЦЕЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

254619073

Председател

ЙОРДАН БОРИСОВ БОРИСОВ

 

254619081

Председател

ИЛИЯНА МЛАДЕНОВА ДАНОВСКА

 

254619081

Член

БОРИС ХРИСТОВ ЧАНАКЧИВАНОВ

 

254619047

Член

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ

 

254619065

Член

АРДИАН САМИ ДЕМИРИ

 

254619112

Секретар

ЛИНА ДИНКОВА ЙОРДАНОВА

 

254619093

Зам. председател

ИВАН ЕЛЗОВ ИЛИЕВ

 

254619125

Член

ЦВЕТИНА АЛЕКСАНДРОВА НЕШЕВА

 

254619022

Член

АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

 

254619044

Член

НАДЯ СТОЯНОВА ЛУЛЧЕВА

 

254619084

Член

ДИЛЯВЕР ИСМАИЛОВ ФЕРАДОВ

 

254619123

Член

ГАЛИНА ДИЛКОВА ВЕЛИНОВА

 

254619119

Член

ИВАН НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

 

254619122

Секретар

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

254619063

Председател

ИВАНИНА ВЕСКОВА ПАВЛОВА

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254619095

Член

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ АЛЕКСОВ

 

254619045

Член

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ЦВЕТКОВ

 

254619080

Секретар

ЕЛЕНА МИРОЛЮБОВА ПАВЛОВА

 

254619066

Секретар

ГАЛИНА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

 

254619073

Член

ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

 

254619073

Председател

ЦЕЦА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

254619081

Председател

МАРИЯ АРМАН БАБИКЯН

 

254619081

Член

СТЕФАН ЩИЛЯНОВ КУРШУМОВ

 

254619047

Член

РОСИЦА ЗЛАТЕВА ИВАНОВА

 

254619065

Член

КАМЕЛИЯ КОСТОВА БАЙЧЕВА

 

254619112

Секретар

МАРИЕТА НАЙДЕНОВА МУХТАРОВА

 

254619093

Зам. председател

ЕМИЛ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

 

254619125

Член

АНГЕЛ БЛАГОЕВ СТАЛЕВ

 

254619022

Член

ДЕСИСЛАВА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВ

 

254619044

Член

ГЕРГАНА ГЕНАДИЕВА ДАСКАЛОВА

 

254619084

Член

ВЕРКА ЦВЕТАНОВА БОГДАНЛИЙСКА

 

254619123

Член

МИРОСЛАВА ЗЛАТКОВА ЗЛАТКОВА

 

254619119

Член

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

254619122

Секретар

ИВАН НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

 

254619063

Председател

ИВЕЛИНА СТАМЕНОВА СТАНЧЕВА

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:21 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения