Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 325/11.07.2021 г. от кмета на район Илинден с предложение за освобождаване на членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612026

Член

Богомил Красимиров Генов

 

254612029

Член

Мария Стоянова Банова

 

254612001

Член

Иван Стойков Кръстев

 

254612003

Член

Деян Петров Владов

 

254612004

Член

Стефан Костадинов Савов

 

254612034

Член

Георги Николаев Петров

 

254612009

Зам.председател

Светослав Цочев Бостанджиев

 

254612041

Член

Кирил Иванов Димчев

 

254612019

Член

Димитър Кирилов Ангелов

 

254612014

Член

Мартин Миланов Истатков

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612026

Член

Люба Иванова Иванова

 

254612029

Член

Мариета Величкова Дончева

 

254612001

Член

Бранимира Ивайлова Серафимова

 

254612003

Член

Мирослав Стефанов Пчелински

 

254612004

Член

Благовеста Стефанова Николова

 

254612034

Член

Даниел Петров Гергинов

 

254612009

Зам.председател

Румяна Тодорова Свиленова

 

254612041

Член

Ивайло Цветанов Апотолев

 

254612019

Член

Росен Борисов Карпузов

 

254612014

Член

Димчо Стефков Атанасов

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:23 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения