Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 138-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 331/11.07.2021 г. от кмета на район Надежда с предложение за освобождаване на членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

254613…

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

9

Председател

Йордан Людмилов Илиев

 

46

член

Златка Петрова Цветкова

 

027

член

ЯНКА СТАНЧЕВА ВЪЛЧЕВА

 

071

Член

Михаил Михайлов Попов

 

37

секретар

Мая Асенова Николова

 

32

член

Иван Ангелов Трайков

 

3

член

Калин Пламенов Стоянов

 

10

член

Милена Живкова Димитрова

 

3

ЧЛЕН

РОСЕН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСИЕВ

 

10

ЧЛЕН

СТЕФАНКА СТОИЛОВА КРЪСТЕВА

 

23

ЧЛЕН

ТОДОР ВАСИЛЕВ ХЛЕБАРОВ

 

24

ЧЛЕН

МИЛЕНА ПЕТРОВА ЦЕНОВА

 

56

член

Николай Стефанов Мерджанов

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

254613…

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

9

Председател

Валя Петкова Георгиева

 

46

член

Милена Христова Янудова

 

027

член

АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

 

071

Член

Росен Арсениев Вълчинов

 

37

секретар

Марияна Живкова Юрукова

 

32

член

Петър Николов Петков

 

3

член

Димитър Евгениев Илов

 

10

член

Петрана Димитрова Христова

 

3

ЧЛЕН

КРИСТИАН ВАЛЕНТИНОВ КОТЕВ

 

10

ЧЛЕН

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА

 

23

ЧЛЕН

ТАНЯ ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

 

24

ЧЛЕН

ПЕРОНИТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

56

член

Видо Стефанов Мерджанов

 

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 13:24 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения