Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Връбница и поправка на техническа грешка в Решение № 132-НС/11.07.2021

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 341/11.07.2021 г. от кмета на район Връбница с предложение за освобождаване на членове на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620031

Секретар

ХРИСТИЯН СТАНОЕВ СТАНОЕВ

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава за членове на СИК:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254620031

Секретар

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ

 

На новоназначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

3 Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 132-НС/11.07.2021 г. на РИК 25.

В таблицата по т. 1 текстът:

254620034

Член

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

Да се чете:

254620006

Член

СИЛВИЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

 

В таблицата по т. 2 текстът:

254620034

Член

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Да се чете:

254620006

Член

ЛАЗАРИНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Борислав Георгиев Ганчев

* Публикувано на 11.07.2021 в 14:45 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения