Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване и преминаване към гласуване с хартиени бюлетини

 

Във връзка с постъпило указание с писмо с изх. № НС-15-659/11.07.2021г. на ЦИК, с вх. № 336/11.07.2021 на РИК 25 в 11:51ч. на 11.07.2021 г., указващо че районните избирателни комисии имат компетенцията да взимат решения за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини при наличие на попълнен констативен протокол от СИК и предвид представени в РИК25 протоколи Приложение 4 към Методическите указания от СИК № 254612007, РИК 25, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Да се преустанови машинното гласуване в СИК № 254612007.

Указва на членовете на СИК 254612007 да преминат към гласуване с хартиени бюлетини.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Зам. председател: Борислав Георгиев Ганчев

* Публикувано на 11.07.2021 в 14:46 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения