Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 143-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Овча купел

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 344/11.07.2021 г. от кмета на район Овча купел с предложение за освобождаване на член на СИК на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на негово място на друго лице от квотата на същата политическа сила.

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на политическата сила, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следния член на СИК и анулира издаденото му удостоверение:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254618024

Секретар

ИНА МИРОСЛАВОВА КАМЕНОВА

 

 

 1. На мястото на освободения по т. 1 назначава за член на СИК:

СИК №

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ

ЕГН

254618024

Секретар

ГАЛЕН РАДОСЛАВОВ РОМАНСКИ

 

На новоназначения член на СИК да се издаде удостоверение.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:09 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения