Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 147-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Доклад по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч.

 

Рег. № в Електр. регистър

Вх. деловоден №…/

11.07.2021

Описание и предприети действия от РИК

17/ 12:15

337

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, относно струпване на хора пред СИК 15 и 16 в район Красна поляна поради неработеща машина. При извършена проверка РИК 25 установи, че машината в СИК 16 е преустановила работа като към 12:30 ч. е взето решение от РИК за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Машината в СИК 15 не е спирала работа и гласуването върви нормално.

18/ 12:30

339

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, относно струпване на хора пред СИК 39 и 42 в район Връбница поради неработеща машина. При извършена проверка РИК 25 установи, че машината в СИК 39 е преустановила работа като към 12:30 ч. е взето решение от РИК за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини. Машината в СИК 42 е спряла временно работа до смяна на захранващ кабел, след което гласуването е продължило нормално.

20/ 13:30

340

Сигнал от Мария Стефанова относно проблеми с машинното гласуване в СИК 39 в район Връбница. Към момента на подаване на сигнала РИК 25 с нарочно решение е указала на СИК 39 да пристъпи към гласуване с хартиени бюлетини. РИК 25 приема сигнала за сведение.

21/ 15:06

342

Сигнал по електронна поща от Ани Иванова, към който е прикачен неподписан документ, с наименование „жалба от Цвета Ангелова Точева“ – пълномощник на коалиция ГЕРБ-СДС. При служебна справка РИК 25 установи, че в Списъка на упълномощени представители на КП ГЕРБ-СДС в 25 МИР няма лице с такова име. РИК 25 оставя сигнала без разглеждане.

 

343

Жалба от Златка Василева Петрова, адресирана до РИК 23, с копие до РИК 25, с настояване да бъде освободена от СИК в район Витоша. РИК 25 приема жалбата за сведение.

22/ 17:40

349

Сигнал, препратен от ЦИК по електронна поща. Сигналът е подаден от Мария Илийчовска Георгиева, в качеството ѝ на упълномощен представител на КП „Изправи се! Мутри вън!“ и има за предмет нередности в машинното гласуване в СИК 1 в район Банкя. При служебна проверка РИК установи, че Мария Георгиева не е регистрирана като упълномощен представител на коалицията в 25 МИР. При извършената проверка в СИК 254624001 не са установени нарушения на изборния процес.

24/ 18:13

351

Сигнал по ел. поща от Татяна Георгиева – упълномощен представител на КП ГЕРБ-СДС, относно неправомерно поставяни в 101 СОУ – район Надежда, агитационни материали на КП БСП за България. На осн. чл. 184, ал. 2 ИК сигналът е предаден по компетентност на СИК в 101 СОУ за предприемане на незабавни действия.

Във връзка с изложеното, на основание чл. 72, ал. 20 от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Приема доклада по сигналите, постъпили в изборния ден до 18:30 ч..

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:14 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения