Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 148-НС
София, 11.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от инж. арх. Васил Бекяров

В РИК 25 е постъпила жалба, вх. № 338/11.07.2021 г., подписана от инж. арх. Васил Йосифов Бекяров. Жалбата е регистрирана под № 19 в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите на РИК 25, в 12:35 ч.

Жалбоподателят излага твърдение, че е гласувал в СИК 35 в район Надежда, но „две от страниците на изборната машина“ не са се отворили и той не е успял да маркира желаната от него преференция за избраната от него политическа сила.

Жалбоподателят счита, че изборът му е провален и настоява да му бъде дадена възможност да гласува повторно.

При извършена проверка, РИК 25 установи, че СУЕМГ в СИК 35 в район Надежда е в пълна изправност и машинното гласуване протича нормално. Не се установяват нарушения на изборния процес.

Наред с това, избирателят посочва, че е упражнил правото си на глас, но „с дефекти“.

РИК 25 няма правомощие да разрешава повторно гласуване на избиратели при каквито и да било обстоятелства.

Предвид изложеното и на осн. Чл. 72, ал 1, т. 20 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Оставя без разглеждане жалба от инж. арх. Васил Бекяров

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 11.07.2021 в 20:15 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения