Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Надежда

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 190/30.06.2021 г. от кмета на район Надежда с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС и ПП Има такъв народ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254613047

зам. председател

Марти Кирилов Илиев

 

254613004

Член

Йолинка Първанова Иванова

 

254613007

Секретар

Елена Цветанова Николова

 

254613014

Член

Лора Ванюшева Феодорова-Хосен

 

254613015

Член

Нина Илийчова Маргинска

 

254613016

Член

Нася Божидарова Кирилова

 

254613031

Член

Деян Стоянов Димов

 

254613034

Секретар

Йоана Ангелова Ангелова

 

254613037

Председател

Петър Георгиев Младенов

 

254613053

Секретар

Катрин Николаева Гергелчева

 

254613060

Член

Едуард Гюров Николов

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254613047

зам. председател

Паулина Георгиева Калайджиева

 

254613004

Член

Нася Божидарова Кирилова

 

254613007

Секретар

Христина Александрова Христова-Терзиева

 

254613014

Член

Първолета Ванюшева Феодорова

 

254613015

Член

Емилия Петрова Друганска

 

254613016

Член

Йолинка Първанова Иванова

 

254613031

Член

Лия Кирилова Стаменова

 

254613034

Секретар

Григор Иванов Тинев

 

254613037

Председател

Снежана Симеонова Друганска

 

254613053

Секретар

Анжела Василева Китанова

 

254613060

Член

Иван Димитров Христов

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения