Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Нови Искър

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 200/01.07.2021 г. от кмета на район Нови Искър с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС и КП БСП за България, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254621013

Член

ИСКРА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА

 

254621019

Член

КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ИСАЕВА

 

254621001

Секретар

СВЕТЛА СТЕФАНОВА БОРИСОВА

 

254621001

Член

ВЕСЕЛИНА АНАСТАСОВА КОТОВА

 

254621009

Председател

БИЛЯНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

 

254621030

Председател

СЛАВЧО МИРЯНОВ УЗУНОВ

 

254621036

Секретар

ДИАНА ИЛИЕВА РАЙКОВА

 

254621037

Член

ЛАМБРИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254621013

Член

ВАЛЕНТИНА МЛАДЕНОВА РАНГЕЛОВА

 

254621019

Член

СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

254621001

Секретар

ВЕСЕЛИНА АНАСТАСОВА КОТОВА

 

254621001

Член

ЕВГЕНИ ХРИСТОВ СТАНИМИРОВ

 

254621009

Председател

МИРОСЛАВА САШОВА АСЕНОВА

 

254621030

Председател

НАЙДЕНКА ПЕТРОВА НАЙДЕНОВА

 

254621036

Секретар

СТЕФКА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА

 

254621037

Член

ЦВЕТИМИРА ВЛАДИМИРОВА ВУЧКОВА

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:21 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения