Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Обучения на секционните избирателни комисии на територията на Двадесет и пети изборен район – София

На основание т. II. 10. от Указания на министъра на здравеопазването от 15.06.2021 г. за провеждане на изборите за народни представители в страната на 11 юли 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, при провеждане на присъствено обучение на членовете на СИК следва да се предвиди организирането на малки групи за обучение с оглед спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м., съответно 3 кв. м. на човек от съответното помещение за обучение.

Предвид невъзможността за осигуряване на горните условия и обезпечаване безопасността за здравето на назначените на територията на РИК-25 3451 членове на СИК, както и предвид препоръката на министъра на здравеопазването обучението на лицата, които ще участват в изборния процес, да се извърши дистанционно, и с оглед наличието на техническа възможност за осъществяване на дистанционно обучение, на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

 1. Обучението на членовете на секционни избирателни комисии, назначени в Двадесет и пети изборен район – София, да се извърши дистанционно, чрез електронна онлайн платформа, достъпна на електронната страница на РИК 25.
 2. Утвърждава график за провеждане на обученията, както следва:

Първа дата – 07.07.2021 г. от 17:45 ч.

Втора дата – 08.07.2021 г. от 18:00 ч.

 1. Видеозаписи от проведените обучения да бъдат достъпни на електронната страница на РИК 25, рубрика „Съобщения“.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:22 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения