Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 66-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Утвърждаване на План-схема на разположението на РИК 25 и Изчислителния пункт към РИК 25 при упражняване на правомощията на РИК по чл. 287 и сл. ИК

С оглед създаване на организация за законосъобразно и ефективно упражняване правомощията на РИК 25 по приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и останалите книжа и материали след обявяване края на изборния ден на 11.07.2021 г., и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, 22 и 23 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Утвърждава план-схема на разположението на личния състав и материално-техническото обезпечение на РИК 25 и Изчислителния пункт към РИК 25 при упражняване на правомощията по чл. 287 и сл. ИК на 11/12.07.2021 г. в МФСЗ "Арена Армеец София".

Упълномощава г-жа Виолета Темелкова-Петрова - председател на РИК 25 и г-н Александър Шпатов – секретар на РИК 25, да подпишат план-схемата за „Съгласувал“ от името на комисията.

План-схемата не се публикува.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения