Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 67-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

В РИК 25 е постъпило заявление от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, вх. № 211/02.07.2021 г., за публикуване на списък на упълномощените представители на коалицията в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 166 упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.

При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК са установени несъответствия за 26 лица:

Имена

Несъответствие

Георги Василев Панайотов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Видинка Миланова Танчева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Димитринка Петкова Драганова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Велико Валентинов Петков

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Венцислав Любенов Тодоров

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Диляна Димитрова Танчева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Светла Спасова Танчева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Сашо Мирков Ценков

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Елеонора Ганчева Маринова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Мариана Стоянова Филипова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Йорданка Бориславова Бориславова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Емил Костадинов Костов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Цанко Иванов Сталирадев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Костадин Михайлов Томов

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Михаил Пенчев Пенчев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Светлана Денчева Стойнева- Пенчева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Наталия Петрова Шукарова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Адриана Петрова Шукарова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население
Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Даниела Христова Кръстева

Лицето се повтаря в списъка с различни имена

Васил Александров Коев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Страхил Георгиева Георгиев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Красимир Кръстев Георгиев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Илиян Георгиев Василева

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Цветанка Благовестова Цветкова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Ангелина Кирова Магардичева - Христова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Иванка Петрова Величкова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

 

За 140 лица не са установени несъответствия.

Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на 140 (сто и четиридесет) упълномощени  представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в Двадесет и пети изборен район - София за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:24 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения