Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 68-НС
София, 02.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Овча купел

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 214/02.07.2021 г. от кмета на район Овча купел с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на КП ГЕРБ-СДС и КП ДБО, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254618050

Член

ЗЛАТАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ

 

254618071

Член

МАРТИН АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

 

254618042

Зам. председател

ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА ПЕТРОВА

 

254618059

Председател

ХРИСТИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

 

254618071

Член

БОРЯНА ИЛКОВА НАКОВА

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254618050

Член

ВИОЛИНА ГЕОРГИЕВА МИГДАЛОВА

 

254618071

Член

АНТОН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

254618042

Зам. председател

МАРТИН АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

 

254618059

Председател

ЦВЕТАН ЧАВДАРОВ ПОПОВ

 

254618071

Член

ВЕСЕЛИН ГЕНЧЕВ ПЕТКОВ

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 02.07.2021 в 17:26 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения