Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 69-НС
София, 03.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване на технически сътрудници към РИК 25

Съгласно т. 8 от Решение № 10-НС/13.05.2021 г. на ЦИК, след получено положително становище от Областния управител на област София-град, вх. № 215/02.07.2021 г., с оглед осигуряване на по-добра организация и сигурност на всички участници в изборите и във връзка с необходимостта от оптимизиране на процеса по приемане и обработка на изборните книжа в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г., на основание чл. 63 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

За периода на приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, назначава 50 (петдесет) технически сътрудници, съгласно приложен списък.

Препис от решението да се изпрати на Областен управител на област София-град за сключване на договори и на Столична община – за сведение.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 03.07.2021 в 13:27 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения