Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
София, 03.07.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на ПСИК за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 4 ИК, във връзка с чл. 28, ал. 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, и Решение № 350-НС от 30.06.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Всяка от евентуалните подвижни секционни избирателни комисии на територията на Двадесет и пети изборен район - София за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, в изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г., е в състав от 3 (трима) членове, включително председател, заместник председател и секретар.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 03.07.2021 в 13:28 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения