Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 74-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна СИК в район „Овча купел“

В РИК 25, с писмо, вх. № 186/30.06.2021 г., е постъпила Заповед № РОК21-РД09-198/25.06.2021 г. на кмета на район Овча купел за определяне номера на служебни секции на територията на административния район.

Към писмото са приложени Решение № В-11/22.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД и Заповед № 49/14.06.2021 г. на Директора на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомани и алкохолизъм, за разкриване на избирателни секции в лечебните заведения за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Изпълнени са изискванията на Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Формира и утвърждава единните номера на служебни избирателни секции в административен район „Овча купел“, както следва:

            СИК № 254618072 - Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД с адрес: гр. София, бул. Никола Петков № 56.

            СИК № 254618073 – Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм с адрес: гр. София, кв. Суходол

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения