Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 75-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна СИК в район „Илинден“

В РИК 25, с вх. № 96/14.06.2021 г., е постъпила Заповед № РИЛ21-ИЗ07-31 от 14.06.2021 г. на Кмета на Район „Илинден“ за определяне номер на служебна избирателна секция на територията на района.

Към горната заповед е приложена Заповед № 2-252/10.06.2021 г. на  Изпълнителния директор на МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД за разкриване на избирателна секция в лечебното заведение за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Изпълнени са изискванията на Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Формира и утвърждава единния номер на служебна избирателна секция в административен район „Илинден“, както следва:

            СИК № 254612041 - МБАЛ „Национална кардиологична болница“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. Коньовица № 65.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения