Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 76-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Формиране на единната номерация на служебна СИК в район „Красна поляна“

В РИК 25, с вх. № 105/16.06.2021 г., е постъпила Заповед № РКП21-РД56-128 от 16.06.2021 г. на Кмета на Район „Красна поляна“ за определяне номера на служебни избирателни секция на територията на района.

Към горната заповед са приложени Заповед № 3-68/10.06.2021 г. на  Изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД и Заповед № РД-01-29/14.06.2021 г. на Управителя на МБАЛ за женско здраве Надежда за разкриване на избирателни секции в лечебните заведения за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Изпълнени са изискванията на Решение № 397-НС/05.07.2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 6 и чл. 8, ал. 8 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Формира и утвърждава единните номера на служебни избирателни секции в административен район „Красна поляна“, както следва:

            СИК № 254611068 - ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД с адрес: гр. София, ул. Михалаки Ташев № 2, ет. 1.

            СИК № 254611073 – МБАЛ Надежда с адрес: гр. София, ул. Блага вест № 3

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:00 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения