Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 78-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на служебни секционни избирателни комисии в район „Овча купел“

 В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София са постъпили писма, вх. № 91/10.06.2021 г. и вх. № 186/30.06.2021 г. от кмета на район „Овча купел" за резултатите от проведени консултации за сформиране съставите на служебни секционни избирателни комисии в район „Овча купел" за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от закона документи.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК, Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 10-НС/27.05.2021 г. на РИК 25, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, и т. 7 от Решение № 397-НС/05.07.2021 г., Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Назначава съставите на служебни секционни избирателни комисии в район Овча купел, както следва:

Секция

Длъжност в СИК

Име, Презиме, Фамилия

ЕГН

254618072

Председател

ДИАНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

 

254618072

Зам. председател

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ СОТИРОВ

 

254618072

Секретар

СТЕЛА ЕМИЛОВА ПАУНОВА

 

254618072

Член

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

 

254618072

Член

ТИХОМИР ЛЮБОМИРОВ ПЕТРОВ

 

254618072

Член

СТЕФАНИ МАРУАН ЕЛ-ФИЛ

 

254618073

Председател

ИВАН СТЕФАНОВ КРУМОВ

 

254618073

Зам. председател

ЗЛАТАН ДИМИТРОВ МИЛАНОВ

 

254618073

Секретар

ОЛГА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

 

254618073

Член

СТОИМЕН ИВАНОВ ПЕТКОВ

 

254618073

Член

ДАНИЕЛА ИВАНОВА КОСТОВА

 

254618073

Член

ХАГО АРМАН БАБИКЯН

 

               На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения