Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 79-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Назначаване състава на служебна секционна избирателна комисии в район „Илинден“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София са постъпили писма, вх. № 60/07.06.2021 г. и вх. № 128/23.06.2021 г. от кмета на район „Илинден " за резултатите от проведени консултации за сформиране състава на служебна секционна избирателна комисия в район „Илинден " за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции. Към писмото са приложени всички изискуеми от закона документи.

Изпълнени са изискванията на чл. 91 и 92 ИК, Решение № 124-НС/26.05.2021 г. на ЦИК и Решение № 10-НС/27.05.2021 г. на РИК 25, поради което и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89 и чл. 91, ал. 11 ИК, и т. 7 от Решение № 397-НС/05.07.2021 г., Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Назначава съставите на служебни секционни избирателни комисии в район Илинден, както следва:

Длъжност

Име, презиме, фамилия   

ЕГН

СИК 254612041

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КАТЯ ДИМИТРОВА СТАНИМИРОВА

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

АСЯ АНТОНОВА СОТИРОВА

 

СЕКРЕТАР

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА ИЛИЕВА

 

ЧЛЕН

КИРИЛ ИВАНОВ ДИМЧЕВ

 

ЧЛЕН

ВАЛЕРИ ВЛАДИМИРОВ МИЧЕВ

 

ЧЛЕН

ЛЮБКА КИРИЛОВА ЛЕФТЕРОВА

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:02 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения