Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 85-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Банкя

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 236/06.07.06.2021 г. от кмета на район Банкя с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотите на ПП ДПС и ПП Има такъв народ, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотите на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

254624007

Член          

Иван Кирилов Кирилов

 

254624010

Член

Емилия Красимирова Кехайова

 

254624003

член

Драгомира Маринова Михалкова

 

254624014

член

Боряна Войнова Тодорова

 

254624006

член

Ивелина Лазарова Петрова

 

254624009

член

Здравка Георгиева Стоименова

 

254624013

зам. председател

Иво Цветанов Цветанов

 

254624015

председател

Симона Димитрова Йосифова

 

254624016

председател

Христина Ташкова Заркова

 

254624017

зам. председател

Ани Ивайлова Драндева

 

254624018

зам. председател

Екатерина Миткова Драндева

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

254624007

Член          

Лиляна Григорова Стойнева

 

254624010

Член

Златка Иванова Георгиева

 

254624003

член

Боряна Войнова Тодорова

 

254624014

член

Драгомира Маринова Михалкова

 

254624006

член

Здравка Георгиева Стоименова

 

254624009

член

Ивелина Лазарова Петрова

 

254624013

зам. председател

Цветомир Емилов Пенев

 

254624015

председател

Силвана Людмилова Ангелова

 

254624016

председател

Лъчезар Ангелов Младенов

 

254624017

зам. председател

Георги Пламенов Антонов

 

254624018

зам. председател

Ангел Лъчезаров Младенов

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:10 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения