Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 86-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на списък с упълномощени представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“

В РИК 25 е постъпило заявление от КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“, вх. № 233/06.07.2021 г., за публикуване на втори по ред списък на упълномощените представители на коалицията в Двадесет и пети изборен район – София, за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът е подписан от надлежно упълномощено от представляващия коалицията лице. Към заявлението са приложени: пълномощно на упълномощеното лице, списък на 147 упълномощени представители – на електронен носител и надлежно подписан на хартия. Списъкът има изискуемото от закона съдържание.

При извършената проверка по т. 4, 18 и 19 от Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК са установени несъответствия за 24 лица:

Имена

Несъответствие

Димитринка Петкова Драганова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Красимир Кръстев Георгиев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Ангелинка Кирова Магардичева - Христова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Цветелина Емилова Николова

Лицето е регистрирано като член на СИК

Сашко Матеев Гоцев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Лили Ерменкова Стратиева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Богдан Илиян Бенков

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Мария Магдалена Илиан-Бенкова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Георги Атанасов Георгиев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Николай Николаев Начев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Костантин Тодоров Спасов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Стефан Бориславо Борисов

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Орлин Христов Иванов

Лицето е регистрирано като член на СИК

Ангел Куен Чеу

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Цецка Тодорова кръстева

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Борислав Николаев Манев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Светла Иванова Донечва

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Будин Цветонов Димитров

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Мартин Бопиславов Георгиев

Лицето няма навършени 18 години

Райна Георгиева Миткова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Емил Димитрова Мечев

Невалидно ЕГН/ЛНЧ (контролна сума)

Александрина Александрова Иванова

Лицето се повтаря в списъка

Ваня Русинова Маринова

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

Йордан Георгиев Коджабашаев

Имената на лицето не съвпадат с НБД Население

За 123 лица не са установени несъответствия.

Поради изложеното и на основание чл. 124, ал. 4, изр. последно от ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА допълнителен списък на 123 (сто и двадесет и трима) упълномощени  представители на КП „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ“ в Двадесет и пети изборен район - София за изборите за народни представители, насрочени за 11.07.2021 г.

Списъкът да се публикува на интернет страницата на РИК 25 при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:11 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения