Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 88-НС
София, 06.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Красна поляна

В РИК 25 са постъпили писма, вх. № 239/06.07.2021 г. от кмета на район Красна поляна с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ДПС, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същата политическа партия.

Към писмото са приложени документи от упълномощения представител на политическата партия, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

254611003

Секретар

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЮМОВА

 

254611004

Член

ЕЛЕНА ЛЮДМИЛОВА СОТИРОВА

 

254611005

Член

ИВАЙЛО КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

 

254611006

Зам. председател

МАРИАНА НЕДЯЛКОВА ЧАЛЪКОВА

 

254611009

Член

МИРОСЛАВ СТАНКОВ ТОНЧЕВ

 

254611010

Член

ЦВЕТЕЛИНА АНТОНОВА КАМЕНОВА

 

254611011

Член

МАЯ ЕМИЛОВА БАРЗЕВА

 

254611021

Председател

ГАБРИЕЛ ПЛАМЕНОВ ПЪРВАНОВ

 

254611022

Член

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

 

254611029

Член

СНЕЖА ТОДОРОВА ДИМОВА

 

254611031

Член

ЕЛЕНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

 

254611040

Член

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ КУЗМАНОВ

 

254611050

Председател

АНИ ЛЪЧЕЗАРОВА ВЕЛИЧКОВА

 

254611054

Секретар

РАЙНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

 

254611059

Зам. председател

ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА ЖЕКОВА

 

254611061

Председател

ЯНКО КОЧЕВ ЖЕКОВ

 

254611062

Член

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ЖЕКОВ

 

254611064

Зам. председател

МАТЬО ОГНЯНОВ МАНАСИЕВ

 

254611065

Зам. председател

КАЛИ ДОНКОВА СТОЯНОВА

 

254611066

Член

НАДЯ ЯНКОВА ЖЕКОВА

 

254611071

Член

МАРИЯНКА КРЪСТАНОВА ТИНКОВА

 

254611025

Член

СНЕЖАНА ЛАЗАРОВА ПЕЙЧЕВА

 

254611007

Член

СТОЯНКА ИВАНОВА ИНДЖОВА

 

254611048

Член

ГАНКА ЦАНКОВА ИВАНОВА

 

254611055

Член

СТЕФАН СТОЯНОВ КОСТОВ

 

254611057

Член

ТЕОДОР ПАНЧЕВ БАЛОВ

 

254611067

Председател

КОНСТАНЦА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

 

254611074

Зам. председател

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА-ГАНЕВА

 

254611069

Член

РОСИЦА ИЛИАНОВА ХАДЖИНИКОЛОВА

 

254611023

Член

НАДЕЖДА ЦВЕТКОВА КОЛЕВА

 

254611056

Член

РАЙНА ПАРАШКЕВОВА КИРИЛОВА

 

254611058

Член

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ИСКРЕНОВ

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

254611003

Секретар

СТОЯНКА ИВАНОВА ИНДЖОВА

 

254611004

Член

МАРИЯ ДИМИТРОВА ГЮМОВА

 

254611005

Член

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА КОСТОВА

 

254611006

Зам. председател

ТОТКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

 

254611009

Член

ГЕОРГИ ВЕНЦЕСЛАВОВ ЙОТОВ

 

254611010

Член

МИРОСЛАВ СТАНКОВ ТОНЧЕВ

 

254611011

Член

ГАНКА ЦАНКОВА ИВАНОВА

 

254611021

Председател

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КОЛЕВА

 

254611022

Член

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ КОНСТАНТИНОВ

 

254611029

Член

ИЛХАН САТКЪ АЛИ

 

254611031

Член

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

 

254611040

Член

ДЕСИСЛАВА КАРЛОВА ХАНДЖИЕВА

 

254611050

Председател

СТЕФАН СТОЯНОВ КОСТОВ

 

254611054

Секретар

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЙОРДАНОВА

 

254611059

Зам. председател

БОРИС ГАВРИЕЛОВ АПОСТОЛОВ

 

254611061

Председател

КОНСТАНЦА ГЕОРГИЕВА ГАНЕВА

 

254611062

Член

АДРИАНА ЦВЕТАНОВА АНТОНОВА

 

254611064

Зам. председател

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

 

254611065

Зам. председател

МАРИЯ-МАРГАРИТА БОЖИДАРОВА КРЪСТЕВА

 

254611066

Член

КАТИНА ЛИЛЯНОВА АСПАРУХОВА

 

254611071

Член

МАЯ ЕМИЛОВА БАРЗЕВА

 

254611025

Член

БОРИЛ БОРИЛОВ ЗЛАТАНОВ

 

254611007

Член

РАЛИЦА ИВАНОВА НИКОЛОВА

 

254611048

Член

МАРГАРИТКА БОРИСОВА МАРИНОВА

 

254611055

Член

РАЙНА СТЕФАНОВА КОЛЕВА

 

254611057

Член

ГЕРГАНА ДАНИЕЛОВА МИХАЙЛОВА

 

254611067

Председател

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА-ГАНЕВА

 

254611074

Зам. председател

МАРИЯНКА КРЪСТАНОВА ТИНКОВА

 

254611069

Член

ЕМИЛИЯ БОЖИЛОВА ЧЕРЕШАРСКА

 

254611023

Член

ДАНИЕЛ АНГЕЛОВ БЕЖАНСКИ

 

254611056

Член

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ИЛИЕВА

 

254611058

Член

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА БОГДАНОВА

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 06.07.2021 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения