Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Определяне на мерки в изпълнение на Оперативния план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите

В изпълнение на Оперативен план за организацията на работата в ЦИК в деня на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. и приемането от РИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите, приет с Решение № 405-НС/06.07.2021 г. на ЦИК, на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

Указва на кметовете на административни райони на територията на Двадесет и пети изборен район - София в деня на изборите – 11.07.2021 г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в РИК 25 по телефон и електронна поща на информация, както следва:

– до 7:30 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

– до 11:15 ч. и 16:15 ч. – брой на гласувалите съответно към 11:00 ч. и 16:00 ч.

– до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

Препис от решението да се изпрати на кметовете на райони за изпълнение.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:35 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения