Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 90-НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Освобождаване и назначаване на членове на СИК в район Илинден

В РИК 25 е постъпило писмо, вх. № 243/07.07.2021 г. от кмета на район Илинден с предложение за освобождаване на членове на СИК от квотата на ПП ДПС, КП ГЕРБ-СДС, КП БСП за България и ПП ИТН, на основание чл. 51, ал. 2 ИК и за назначаване на тяхно място на други лица от квотата на същите политически сили.

Към писмото са приложени документи от упълномощените представители на политическите сили, обосноваващи необходимостта от промени.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5, вр. чл. 51, ал. 2 ИК и чл. 72, ал. 1, т. 4, вр. чл. 51, ал. 3 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район - София

РЕШИ:

 1. Освобождава следните членове на СИК и анулира издадените им удостоверения:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612001

Зам председател

Любомир Валериев Минков

 

254612002

Зам председател

Лазарина Петкова Бурова

 

254612002

член

Красимира Георгиева Тодорова

 

254612003

Секретар

Десислава Димова Момчилова

 

254612004

Член

Димитър Константинов Карамфилов

 

254612004

Секретар

Божидар Иванов Авджийски

 

254612005

Член

Селин Мехмет Али

 

254612005

член

Георги Димитров Георгиев

 

254612008

Член

Райна Здравкова Вецова

 

254612008

Секретар

Лидия Данайлова Цанева

 

254612009

Член

Анета Евгениева Иванова

 

254612009

Председател

Лили Ангелова Чурешка

 

254612010

Член

Бранимира Милкова Донева

 

254612010

Секретар

Пантелей Красимиров Неделчев

 

254612011

Председател

Ангелина Костадинова Костадинова

 

254612011

Зам. председател

Люба Василева Арахангелова

 

254612012

Член

Роберто Руменов Златев

 

254612013

Зам. Председател

Йорданка Иванова Домусчиева

 

254612013

Член

Стефани Венелинова Панева

 

254612014

Член

Симона Емилова Александрова

 

254612015

Зам. председател

Кунка Кънчева Георгиева

 

254612016

Член

Симона Стефанова Петкова

 

254612017

Зам. Председател

Свилен Петров Симов

 

254612017

Член

Румяна Игнатова Велкова

 

254612018

Председател

Емилия Илиева Петрова

 

254612018

Секретар

Крум Светлозаров Гюров

 

254612018

Член

Марио Николаев Трендафилов

 

254612019

Член

Анелия Валериева Шопова

 

254612019

Член

Юлиян Илиев Маринов

 

254612019

Председател

Валентин Цветков Борисов

 

254612020

Член

Антоанета Петрова Василева

 

254612020

Зам. председател

Мариана Желязкова Стоянова

 

254612022

Член

Веселина Цвяткова Борисова

 

254612022

Член

Бранимир Митков Ненчев

 

254612023

Секретар

Спаска Павлова Михайлова

 

254612023

Зам.председател

Беата Кирилова Петрова

 

254612023

Член

Мартин Милчев Войнаков

 

254612025

Член

Лъчезар Димитров Георгиев

 

254612026

Член

Радостина Петрова Каналиева

 

254612026

Председател

Мариана Борисова Трайчева

 

254612027

Член

Искра Захариева Иванова

 

254612027

Председател

Мария Александрова Арнаудова

 

254612027

Секретар

Вера Стоянова Гигова

 

254612027

Член

Мариела Ангелова Стоянова - Войнакова

 

254612028

Зам председател

Маргарита Стефанова Илиева

 

254612029

Член

Валентина Виденова Велкова

 

254612029

Зам.председател

Ирена Панталеева Божилова

 

254612029

Секретар

Мариела Николова Василева

 

254612030

Председател

Людмила Цветанова Димчева

 

254612031

Секретар

Маргарет Пламенова Димова

 

254612033

Член

Димчо Гоцев Господинов

 

254612033

Член

Славянка Ангелова Иванова

 

254612033

Секретар

Малина Бориславова Кънчева

 

254612034

Председател

Малин Станимиров Стойменов

 

254612035

Секретар

Десислава Димитрова Петрова

 

254612035

Председател

Магдалена Симеонова Харалампиева

 

254612036

Зам. Председател

Томислав Томов Томов

 

254612036

Член

Пламен Валентинов Пашов

 

254612036

Председател

Любен Тенчев Славчев

 

254612037

Секретар

Паолина Иванова Иванова

 

254612037

Член

Еди Петров Петльов

 

254612037

Председател

Лилия Божидарова Ценкова

 

254612038

Член

Екатерина Павлова Михайлова

 

254612038

Секретар

Людмил Владимиров Недков

 

254612038

Член

Ламбри Митков Маринов

 

254612039

Председател

Кирил Крумов Василев

 

254612041

Член

Любка Кирилова Лефтерова

 

 

 1. На местата на освободените по т. 1 назначава членове на СИК, както следва:

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

ЕГН

254612001

Зам председател

Йорданка Иванова Домусчиева

 

254612002

Зам председател

Иван Георгиев Туролииски

 

254612002

член

Георги Димитров Георгиев

 

254612003

Секретар

Кристиан Николаев Илиев

 

254612004

Член

Константин Бориславов Томасини

 

254612004

Секретар

Любомир Николаев Иванов

 

254612005

Член

Ирена Панталеева Божилова

 

254612005

член

Красимира Георгиева Тодорова

 

254612008

Член

Антония Светославова Петрова

 

254612008

Секретар

Иван Николаев  Милев

 

254612009

Член

Марио Йорданов Иванов

 

254612009

Председател

Тодор Христов Петров

 

254612010

Член

Светла Владимирова Върбанова

 

254612010

Секретар

Михаела Симеонова Кехайова

 

254612011

Председател

Мартин Добрев Георгиев

 

254612011

Зам. председател

Росица МихаеловаТрошанова

 

254612012

Член

Веселина Цвяткова Борисова

 

254612013

Зам. Председател

Валентина Виденова Велкова

 

254612013

Член

Божидар Иванов Авджийски

 

254612014

Член

Теменужка Венциславова Върбанова

 

254612015

Зам. председател

Величка Борисова Шопова

 

254612016

Член

Нели Ганова Стоименова

 

254612017

Зам. Председател

Радостина Якимова Петкова

 

254612017

Член

Славянка Ангелова Иванова

 

254612018

Председател

Симона Стефанова Петкова

 

254612018

Секретар

Милена Максимова Василева

 

254612018

Член

Мартин Милчев Войнаков

 

254612019

Член

Вера Винсен Иванова

 

254612019

Член

Димитър Кирилов Ангелов

 

254612019

Председател

Ягодинка Стилянова Лазарова

 

254612020

Член

Спаска Павлова Михайлова

 

254612020

Зам. председател

Валентин Георгиев Трифонов

 

254612022

Член

Джемиле Шукри Исмаил

 

254612022

Член

Димитрина Георгиева Скендерска

 

254612023

Секретар

Моника Петева Златева

 

254612023

Зам.председател

Живка Людмилова Иванова

 

254612023

Член

Росица Георгиева Генова

 

254612025

Член

Методи Петков Бояджиев

 

254612026

Член

Благовест Руменов Атанасов

 

254612026

Председател

Анжела Маркова Езекиева

 

254612027

Член

Йорданка Митова Накова

 

254612027

Председател

Елвира Емилова Мирчева

 

254612027

Секретар

Димитрина Тодорова Шатрова

 

254612027

Член

Марта Ванева Александрова

 

254612028

Зам председател

Славина Минчева Христова

 

254612029

Член

Зорница Иванова Петрова

 

254612029

Зам.председател

Михаил Андреев Андреев

 

254612029

Секретар

Красимир Иванов Кехайов

 

254612030

Председател

Георги Христов Узунов

 

254612031

Секретар

Станка Петкова Власова

 

254612033

Член

Габриела Иванова Петрова

 

254612033

Член

Станислав Георгиев Попов

 

254612033

Секретар

Мирослава Даниелова Богданова

 

254612034

Председател

Елеонора Георгиева Михайлова

 

254612035

Секретар

Ивайло Алексиев Державин

 

254612035

Председател

Венелина Тодорова Статкова

 

254612036

Зам. Председател

Панайот Росенов Маринов

 

254612036

Член

Елеонора Борисова Пашова

 

254612036

Председател

Юлия Борчева Станкулова

 

254612037

Секретар

Симона Емилова Александрова

 

254612037

Член

Емилия Георгиева Димитрова

 

254612037

Председател

Анатолий Христов Станкулов

 

254612038

Член

Сузана Боянова Бобева

 

254612038

Секретар

Кристиан Викторов Ценов

 

254612038

Член

Мариела Ангелова Стоянова - Войнакова

 

254612039

Председател

Виргили Борисов Пейнов

 

254612041

Член

Красимир Николов Иванов

 

 

На членовете на СИК да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:36 часа

Календар

Решения

 • № 152-НС / 22.07.2021

  относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

 • № 151-НС / 19.07.2021

  относно: Жалба от Станимир Гюров

 • № 150-НС / 19.07.2021

  относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения