Районна избирателна комисия София 25 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 92-НС
София, 07.07.2021

ОТНОСНО: Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови формуляри на протоколи за установяване на резултатите от гласуването

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 274, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс във връзка с Решение № 378-НС от 03.07.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и пети изборен район – София

РЕШИ:

При постъпване в РИК 25 на уведомление за сгрешен и унищожен по реда на чл. 274, ал. 1 ИК формуляр на протокол на СИК за установяване на резултати от гласуването - приложения № 96-НС-х, № 96-НС-м, № 96-НС-хм и № 96-НС-кр от изборните книжа, упълномощава Нина Анатолиева Димитрова с ЕГН …, Светла Иванова Илиева с ЕГН … и Цветанка Петкова Петкова с ЕГН …, членове на РИК 25, с правата, поотделно, да получават и транспортират до РИК 25 сгрешени протоколи от СИК, и да предават нови формуляри на протоколи на място в изборната секция като подписват от името на РИК съставените за целта приемо-предавателни протоколи – Приложение № 83-НС от изборните книжа при спазване на т. 6 от Решение № 378-НС/03.07.2021 г. на ЦИК.

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Виолета Красимирова Темелкова-Петрова

Секретар: Александър Ламбринов Шпатов

* Публикувано на 07.07.2021 в 16:38 часа

Календар

Решения

  • № 152-НС / 22.07.2021

    относно: Установяване на административно нарушение по чл. 487 от Изборния кодекс

  • № 151-НС / 19.07.2021

    относно: Жалба от Станимир Гюров

  • № 150-НС / 19.07.2021

    относно: Доклад по сигналите, постъпили след 18:30 на изборния ден

всички решения